Arkiv

Konservering av fynd från Gamla Uppsala

Under föregående år medverkade Acta med fältkonservering. Arbetet fortskrider nu med konservering av de stora mängder fynd som grävdes fram vid undersökningarna i G:a Uppsala.

Tillbaka till början av sidan

Ej klickbar.

Acta KonserveringsCentrum har arbetat med en romersk bronsmask, funnen på Gotland. Bronsmasken var ett s.k. inlösenärende, den var inlämnad av en privatperson till Länsstyrelsen på Gotland. Det visade sig att masken kom från Hellvi på norra Gotland och hittats i närheten av en sedan länge övergiven husgrund.

Konservering av en ryttarmask och fibula från Gotland

Omkonservering av medeltida barnstövel

(placeholder)

Nedan finns exempel på några tidigare uppdrag. Klicka på länkarna nedan för mer information.