(placeholder)
(placeholder)

Regalierna från Strängnäs domkyrka

Inledning


Ibland slutar det lyckligt! De stulna kungaregalierna som tillhört Karl IX och drottning Kristina d ä, är nu tillbaka i Strängnäs domkyrka efter att ha konserverats hos oss på Acta Konserveringscentrum.

Efter gediget polisarbete återfanns de 2019, dock ganska illa tilltygade. Samtliga begravningsregalier, även de som tjuvarna inte fick med sig på flykten, har under nästan ett år legat på arbetsbänken hos oss för att återfå sin forna glans!

Bilder 1-3

Karl IX krona består av gediget guld och ytorna är täckta av emaljer och fastskruvade infattade bergkristaller och pärlor. Även de andra föremålen är av gediget guld med emaljer och bergkristaller, vilket i änkedrottningens beställning från 1611 benämns som ”svenska diamanter”. Guldsmeden som gjort Karl IX krona hette Antonius Groth och föremålen tillhör något av det bästa som tillverkats i Europa vid den här tiden.

1

2

Bilder 4-5

Först måste en noggrann dokumentation göras. Hela kronan måste demonteras för att delarna ska kunna riktas upp. Varje del (441 st), måste numreras så att den hittar tillbaks till sin plats.

Det inträffar nästan aldrig att man har tillfälle att helt plocka isär ett sådant här föremål. Det gavs därför en unik möjlighet att studera tillverkningsteknik och att göra analyser, vilket vi fick hjälp med av NFC (Nationellt forensiskt centrum).

Emaljen var krackelerad och skadad och riskerade att falla bort vid hantering. Steg ett var därför att rengöra och konsolidera (fästa) emaljerna. Alla delarna putsades och rengjordes.


3

4

Bild 6 Efter det kunde man börja rikta delarna. Specialanpassade träformar och tänger tillverkades till ring, ståndare och övriga delar. Varje deformerad ståndare anpassades efter sin plats, så att alla till slut fick plats.

5

3