Glas, keramik & sten

Acta utför konservering av oorganiskt material såsom antika och moderna föremål av keramik, porslin och glas (även bemålad glas). Stenföremål (ej byggnadsrelaterat).

Klicka på bilderna nedan för förstoring.

Svar figurmålad lekyt
från ca 550 f.Kr.
Medelhavsmuseet
Svar figurmålad lekyt
från ca 550 f.Kr.
Medelhavsmuseet
Votivfigur från Cypern.
Medelhavsmuseet
Votivfigur från Cypern.
Medelhavsmuseet
Kärl från Cypern.
1400 f. Kr.
Medelhavsmuseet
Kärl från Cypern.
1400 f. Kr.
Medelhavsmuseet
Fragment av arkeologiskt
glaskärl.
Fragment av arkeologiskt
glaskärl.
Arkeologiskt glaskärl
i bitar.
Arkeologiskt glaskärl
i bitar.
Detaljbild på övre delen av
glaskärlet efter konservering.
Detaljbild på övre delen av
glaskärlet efter konservering.
Arkeologiskt glaskärl
efter konservering.
Arkeologiskt glaskärl
efter konservering.
Votivfigur, restaurering.
Medelhavsmuseet
Votivfigur, restaurering.
Medelhavsmuseet
Votivfigur, restaurering.
Medelhavsmuseet
Votivfigur, restaurering.
Medelhavsmuseet
Detaljbild av votivfigur.
Medelhavsmuseet
Detaljbild av votivfigur.
Medelhavsmuseet
Italiensk inskriptionstavla.
Okänd fyndort.
Medelhavsmuseet
Italiensk inskriptionstavla.
Okänd fyndort.
Medelhavsmuseet
Detaljbild av
inskriptionstavla.
Medelhavsmuseet
Detaljbild av
inskriptionstavla.
Medelhavsmuseet