Några uppdragsgivare

Nedan presenteras några av våra uppdragsgivare.

Statens Historiska Museer

Nationalmuseum

Sjöhistoriska museet

Vasamuseet

Gustavsbergs porslinsmuseum

Nordiska museet

Vin & Sprithistoriska Museet

Skansen

Jamtli

Världskulturmuseerna Medelhavsmuseet

Hallwylska Museet

Stockholms Stadsmuseum

Västmanlands läns museum

Stockholms länsmuseum

Östergötlands länsmuseum

Museum Gustavianum

Upplandsmuseet

Sörmlands museum

Tobaks och Tändsticksmuseum

Ålands museum

Societas Archaeologica Upsaliensis

Arkeologerna

Arkeologikonsult AB

AquaArkeologen

Bukowskis

Stockholms Auktionsverk

Stiftelsen Kulturmiljövård i Mälardalen (KMMD)


Utrikesdepartementet

Statskontoret

Riksantikvarieämbetet

Svea hovrätt

Kungl. Vitterhetsakademien

Svenska Akademien

Statens Konstråd

Statens fastighetsverk

Riksutställningar

Sigtuna kommun

Upplands Väsby kommun

Lidingö kommun

MTAB
Stockholms universitet

Göteborgs universitet

Linköpings universitet


Flera kyrkor och församlingar


t.ex.  Yttergrans kyrka

         S:t Jacobs kyrka

         Färingsö församling

         Bromma församling

         Kungsängens kyrka

         Vagnhärads kyrka


Privatpersoner och antikaffärer