(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Kurs för kyrkans personal

Vi erbjuder kurser i vård och hantering av kyrkans föremål. Vi utformar dessa så att de passar just er församling.

Kursens innehåll:Vård och hantering av bruksföremål med tonvikt på textil och metall


Skadeorsaker och nedbrytning


Materialkunskap och tillverkningsteknik


Föremålens historik


Stöldskydd och säkerhetsrutiner


Kyrkoantikvarisk ersättning


Kulturminneslagen och myndigheters ansvarsroll


Praktisk tillämpning och genomgång i kyrkan